Regulament Campanie “Premiaza-ma Valrom!” - 2024

  I. ORGANIZATOR

  1. Organizatorul campaniei promoționale „Premiază-mă Valrom!”, denumită în continuare (“Campania”), este Valrom Industrie S.R.L., cu sediul in București, pe Bulevardul Preciziei, nr. 28, sector 6, înregistrată sub Cod Unic de Înregistrare nr. 8529679, atribut fiscal RO, denumită în continuare “Valrom” sau „Organizatorul”.

  2.Campania este organizată pe baza prezentului regulament oficial, denumit în continuare „Regulamentul” care este obligatoriu pentru toți Participanții.

  3. Participarea la Campanie implica acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului Regulament precum și obligativitatea respectării integrale a acestora. Prin participarea la prezenta Campanie, participanții vor fi considerați a fi citit, înțeles și acceptat integral prevederile prezentului Regulament.

  4. Regulamentul precum și detaliile Campaniei sunt disponibile oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, pe site-ul oficial al Organizatorului https://www.valrom.ro/ și pe site-ul Campaniei premiaza-ma.valrom.ro


  II. LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI

  1. Campania se desfășoară pe întreg teritoriul României prin intermediul Distribuitorilor parteneri Valrom.


  III. DURATA CAMPANIEI

  1. Campania se desfășoară de la 1 Iulie 2022 pana la 31 Decembrie 2024, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

  2. Durata campaniei se poate prelungi printr-un Act Aditional la prezentul Regulament, cu minim 10 de zile în prealabil de expirarea acesteia.

  3. Participanții pot revendica premiile acestei campanii după ce au atins pragul necesar pentru fiecare premiu. Cu toate acestea, revendicarea poate fi făcută numai după alocarea punctelor, bazată pe bonul sau factura fiscală încărcată. Toate revendicările trebuie făcute în maxim 60 de zile de la încheierea campaniei, având ca dată limită 01.03.2025.


  IV. DESCRIEREA CAMPANIEI SI CONDITII DE PARTICIPARE

  1. PARTICIPANTI SI CONDITII DE ELIGIBILITATE

  1.1 La acesta Campanie pot participa persoane fizice și persoane juridice (SRL, PFA), cu sediul social în România, care își fac achizitiile de la Distribuitorii care comercializează produse Valrom, din gamele:

 • AquaClean - sistem de epurare ape uzate (fose septice si statii de epurare max 20LE, separatoare de grasimi sau hidrocarburi - debit max 20 l/s);
 • AquaPUR - sistem de filtrare si tratare apa;
 • EasyKIT - sistem de canalizare interioară;
 • EasyFONO - sistem de canalizare interioara fonoabsorbanta;
 • PexKIT - sistem de incalzire prin pardoseala sau prin radiatoare;
 • RandomKIT - sistem de tevi și fitinguri din PP-R pentru incalzire si instalatii de apa calda/rece;
 • StockKIT - sistem de stocare a lichidelor.
 • 1.2 Inregistrarea in Campanie se va face prin completarea formularului de inregistrare si crearea unui cont de utilizator pe site-ul dedicat Campaniei: premiaza-ma.valrom.ro. Prin completarea formularului de inregistrare in Campanie, participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal (in conformitate cu GDPR) si cu toate conditiile prevazute in Regulament.

  1.3 Premiile se acordă de către Organizator, doar participanților care și-au creat cont de utilizator și au încărcat pe site-ul dedicat Campaniei, premiaza-ma.valrom.ro, bonurile sau facturile de achiziție cu produselor Valrom aflate în Campanie (Cap. IV, art.1.1.).

  Bonurile sau facturile încărcate pe site-ul Campaniei premiaza-ma.valrom.ro trebuie să aibă lizibile urmatoarele date:

  - numele societatii care a emis factura - Distribuitor Valrom;
  - numele societății care a achiziționat produsele Valrom. Firma trebuie să corespundă cu cea înregistrată pe site-ul oficial al campaniei – premiaza-ma.valrom.ro. *opțional pentru bonuri*;
  - codul fiscal al societatii care a achizitionat produsele Valrom *opțional pentru bonuri*;
  - data emiterii facturii sau bonului (data de emitere trebuie să fie din perioada Campaniei);
  - codul sau descrierea produselor Valrom achizitionate;
  - valoarea produselor Valrom achizitionate.

  1.4 Scopul acestei campanii este de a promova produsele si compania Valrom către Instalatori - clienții Distribuitorilor Valrom.

  1.5. La prezenta campanie promoțională NU pot participa: angajații Valrom Industrie S.R.L., rudele de gradul I sau soțul/soția acestora, Distribuitorii Valrom sau persoanele fizice angajate ale entităților partenere implicate în această promoție.


  2. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI DE ACORDARE A PREMIILOR

  2.1. Toți participanții care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate conform Cap. IV, art.1.1, 1.2, 1.3 sunt înscriși în Campanie.

  2.2. În cadrul Campaniei se vor acumula puncte în funcție de valoarea fiecărui produs Valrom achiziționat, care face parte din gama de produse menționate la Cap. IV, art.1.1, puncte care ulterior se pot transforma în premii.

  2.3. Se va acorda câte 1 punct pentru fiecare 100 lei fără TVA achizitionați în produsele din Campanie menționate la Cap. IV, art.1.1, punctele alocându-se pentru fiecare leu achiziționat.

  De exemplu:
  - La o achiziție de 70 de lei (fără TVA) se vor acumula 0.7 puncte;
  - La o achiziție de 150 de lei (fără TVA) se vor acumula 1.5 puncte


  2.4. Valoarea produselor Valrom, care se vor regăsi pe bonurile sau facturile fiscale încărcate de către participanți pe site-ul Campaniei premiaza-ma.valrom.ro, va contribui la acumularea și atingerea pragurilor de puncte corespunzătoare premiilor oferite în Campanie (conform pragului de puncte pentru fiecare premiu, stabilit prin Regulament).

  2.5. La atingerea pragului de puncte corespunzător fiecărui premiu oferit în Campanie, participantul își poate revendica premiul direct din contul său deschis pe site-ul Campaniei premiaza-ma.valrom.ro. Toate premiile care se încadrează în limita punctajului acumulat pot fi solicitate în termen de maximum 60 de zile de la încheierea Campaniei, dată stabilită și menționată în Regulament.

  2.6. Alocarea punctelor se va face în termen de maxim 30 de zile de la încărcarea fiecarei facturi pe site-ul Campaniei premiaza-ma.valrom.ro. Organizatorul va verifica fiecare factură încărcată pe site-ul Campaniei și îi va atribui un numar de puncte, corespunzător cu valoarea în LEI a produselor Valrom participante în Campanie, valoare care apare pe bon sau factură urcată pe site-ul Campaniei. Se vor accepta doar bonurile sau facturile cu data de emitere din perioada Campaniei și încărcate pe site în termen de maxim 60 de zile de la data de emitere. Site-ul Campaniei premiaza-ma.valrom.ro rămâne activ pentru încarcarea facturilor încă 30 de zile după data de închidere a Campaiei. Nu se acceptă facturile fiscale emise pe o firmă cu nume diferit față de cea înregistrată (pentru persoane juridice)!

  2.7. Punctele acumulate pot fi transformate în premii cu valoarea aferentă numărului de puncte acumulate, conform Cap 2. art. 2.3.. Odată cu revendicarea unui premiu, punctele alocate acestuia vor fi scăzute automat din totalul de puncte acumulat de către participant, până în momentul respectiv.

  2.8 Participantul la Campanie își poate verifica constant numărul de puncte in contul său de pe site-ul Campaniei la adresa: premiaza-ma.valrom.ro. Participantul la campanie are posibilitatea de a-și alege un premiu în limita punctajului acumulat, în orice moment sau poate opta pentru acumularea de puncte.

  2.9 Existența sau apariția până la data transferului Premiului către Participant a oricărei cauze ce împiedică dreptul acestuia de a beneficia de Premiu, nu va crea nicio obligație de compensare, despăgubire sau de altă natură în sarcina Organizatorului.


  3. PREMII

  3.1 Numărului de puncte alocat pe fiecare premiu și descrierea detaliată a premiilor Campaniei este disponibilă pe site-ul Campaniei premiaza-ma.valrom.ro și în toate materialele de promovare ale Campaniei din mediul online și din magazinele Distribuitorilor Valrom (postere, pliante, bannere, etc.).

  3.2 Premiile sunt din randul echipamentelor de lucru (salopete, genți pentru scule, truse de sudura, rulete, etc), produse Valrom, dar si produse pentru hobby sau timp liber (grătar, mobilier de grădină, mașină electrică de găurit/înșurubat, robot de bucătărie, bicicletă, trotinetă electrică, etc.) și marele premiu (o mașină Dacia Jogger Extreme, 7 locuri, full hybrid).

  3.3 Pentru livrarea premiilor (cu excepția marelui premiu) va fi valabilă adresa de livrare indicată de către fiecare utilizator în contul său, deschis pe site-ul Campaniei premiaza-ma.valrom.ro. Orice solicitare specială privind ridicarea sau livrarea premiilor trebuie comunicată odată cu revendicarea premiului, în secțiunea “Note”, din contul utilizatorului.

  3.4 Premiile Campaniei vor fi expediate de către Organizator și se vor aloca în baza unui proces verbal de predare - primire încheiat între Valrom si participanții la Campanie.

  3.5 Premiile din cadrul Campaniei nu pot fi scoase la vânzare. Acestea sunt oferite cu titlu gratuit de către Organizator participanților la Campanie, care cumpăra produse Valrom și îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în Regulament.

  3.6 Organizatorul isi rezerva dreptul:
  - de a modifica și actualiza regulamentul fără a notifica în prealabil participantul în cadrul campaniei (modificări precum prelungirea campaniei, adăugarea unei game noi ș.a.);
  - de a integra și modifica premiile în timpul Campaniei cu alternative de valoare egală sau mai mare;
  - de a respinge facturile care nu sunt lizibile sau considerate neconforme;
  - de a efectua în orice moment toate verificarile referitoare la participarea corecta a solicitantului, verificând achiziția efectivă a produselor în promoție și autenticitatea bonului sau facturii.

  In cazul oricarei nereguli constatata, premiul nu va putea fi acordat.

  3.7 Această Campanie cu premii nu se cumulează cu alte promoții Valrom aflate în desfasurare.